Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prirodzené androgénne anabolické steroidy

Androgénne AS sú označované ako mužské pohlavné hormóny. Najvýznamnejším z týchto hormónov je testosterón.

Testosterón je u mužov produkovaný v semenníkoch (varlatách). Je syntetizovaný z cholesterolu. Zjednodušený princíp regulácia jeho tvorby môžeme popísať takto:

Keď hladina testosterónu klesne pod určitý daný bod (ten je u každého jedinca iný), začne medzimozok (hypotalamus) vylučovať GnRH (Gonadotropný Raeleasing Hormón). Ten pôsobením v prednom laloku hypofýzy (mozgový prívesok) zvyšuje produkciu LH (Luteinizačného hormónu) a FSH (Folikulostimulačného hormónu). U mužov stimuluje LH Leydigove bunky v semenníkoch a povzbudzuje ich k produkcií androgénnych hormónov tj. testosterónu. FSH spolu s testosterónom stimuluje Sertoliho bunky v semenníkoch, ktoré povzbudzujú produkciu a zrenie spermií. Spermie na to, aby správne zreli, potrebujú “plávať” v testosteróne.

Nie je asi potrebné debatovať o tom, kam “ide” najviac testosterónu. Zostávajúci testosterón je uvoľnený do krvného obehu, kde ho z 97-99% vstrebáva pečeň. Zostávajúce percentá voľne vstupujú do pohlavných orgánov, ale hlavne do svalových buniek, kde za určitých okolností môžu podporovať rast svalstva.

V tomto momente je už hladina testosterónu v krvi vysoká a spúšťa sa opačný proces. Testosterón pôsobí v hypotalame a potláča produkciu GnRH. Nastáva tiež transformácia časti testosterónu na estrogény (ženské pohlavné hormóny). Táto spätná väzba slúži k udržaniu a regulácii hladiny testosterónu v organizme.

Uvedený mechanizmus pôsobenia je tzv. os hypotalamus - hypofýza - semenníky. U mužov vo veku 20 - 50 rokov je prirodzenou cestou produkované v priemere 7 mg testosterónu denne. Množstvo produkcie LH a FSH je vždy rovnaké, ich vzťahy navzájom korelujú. Len malá časť produkcie testosterónu spôsobuje nárast svalstva. Organizmus je naprogramovaný tak, že tvorba spermií je oveľa dôležitejšia, ako rast svalstva tj. spermatogenéza je prioritou. Tento proces sa opakuje každú 1-3 hodiny.

Vplyv testosterónu na organizmus:

 • podporuje metabolizmus bielkovín a zároveň obmedzuje ich katabolizmus
 • stimuluje rast cieľových orgánov
 • stimuluje spermatogenézu
 • podieľa sa na sexuálnej charakteristike muža (v puberte podporuje zväčšenie hrtanu a zosilenie hlasiviek, podporuje rast typického ochlpenia tela, zvyšuje sekréciu tukových žliaz, zvyšuje nárast svalovej hmoty)
 • je v úzkom vzťahu k mentálnym stavom sexuálnej túžby, libida a agresivity
 • má anabolický vplyv na svalstvo, kosti a kožu
 • uzatvára epifýzy dlhých kostí
 • ovplyvňuje veľkosť semenotvorných kanálikov a varlat
 • ovplyvňuje psychologické vnímanie skutočnosti a perspektív, zvlášť vo vzťahu k vízii tela, identity a osobnosti
V lekárskej praxi sa testosterón aplikuje v situácii, keď je tvorba hormónu pacienta abnormálne nízka. Tiež sa predpisuje pri liečení rakoviny prsníka u žien. Vo veľkých dávkach môže mať priaznivý vplyv na niektoré život ohrozujúce choroby krvi. V priebehu puberty podporuje rast do výšky a súčasne spôsobuje vývoj mužských charakteristických čŕt (rast ochlpenia tela, hlas, semenníky, penis, kostrové svalstvo...)

Syntetické anabolicko-androgénne steroidy

Metabolické zmeny vedúce k syntéze bielkovín, tukov a sacharidov sú označované ako anabolické. Ich protiváhou sú mechanizmy označené ako katabolické, ktoré sú zodpovedné za odbúravanie a rozklad komplexných štruktúr ako sú bielkoviny alebo tuky. Zdravý človek sa vždy pohybuje v stave metabolickej rovnováhy, kde sú anabolické i katabolické procesy vyvážené. AS sú látky, ktorých štruktúra je veľmi podobná mužskému pohlavnému hormónu testosterónu a teda môžu mať vplyv aj na tvorbu tkanív.

 

 

Syntetické AS boly vyvinuté vhodnou modifikáciou molekuly testosterónu. Touto modifikáciou boli vytvorené rôzne typy, ktoré majú do určitej miery rôzne vlastnosti. Jednotlivé steroidové prípravky tak majú rôzny pomer kvality androgénnych (mužskú charakteristiku zdôrazňujúcich) a anabolických (podporujúcich rast tkanív) účinkov. Snaha o potlačenie androgénneho pôsobenia testosterónu viedla k vývoju a produkcii tzv. anabolických steroidov, pri ktorých však nikdy nedošlo k potlačeniu androgénnych vlastností. Napríklad niektoré AS minimálne podporujú zvýšenie mužskej charakteristiky (napr. Anavar), ktorý preto viac používajú ženy. Bohužiaľ takéto AS nepodporujú ani tvorbu nových tkanív. To viedlo k názoru, že tieto dva efekty sú nedeliteľné.

Modifikácia testosterónu pomohla vytvoriť AS, ktoré sú telom spracovávané pomalšie. Ak orálne vezmete voľný testosterón (chemicky neupravený), bude okamžite vstrebaný pečeňou. Pokiaľ ho beriete orálne, prechádza najskôr cez pečeň a až potom sa dostáva do kosterného svalstva. Až 98% voľného testosterónu sa vstrebe už pri svojom prvom prechode pečeňou. Injekčne podaný voľný testosterón sa najprv dostáva do svalov a až potom do pečene. Avšak aj tu je 98% voľného testosterónu vstrebaného už pri svojom prvom prechode pečeňou.

Aby boli AS účinné, musia byť schopné (predtým ako sa stanú neúčinnými) niekoľkokrát prejsť krvným obehom. Modifikáciou molekuly testosterónu a pridaním skupiny prvkov (skupiny alkylov) na špecifické miesto (známe ako Alfa pozícia - uvádzané tiež ako pozícia na 17. uhlíku) došlo k vytvoreniu AS, ktoré sú pre pečeň ťažšie spracovateľné (Alfa-alkylové). AS založené na tomto princípe sú schopné prejsť cez pečeň niekoľkokrát a až potom sa stať neúčinnými. To umožňuje dostať sa AS do svalov, pôsobiť tam a mať žiadúce účinky. Ale pečeň je potom nútená pracovať omnoho viac. Väčšina orálnych AS bola vytvorená týmto a veľmi podobným spôsobom, preto môžu spôsobovať poruchy pečene.

Injekčné AS nie sú založené na tejto báze, preto sú všeobecne bezpečnejšie a väčšinou nepredstavujú nebezpečenstvo pre pečeň. Avšak niektoré AS, ako napr. stanazolol (produkovaný tak v orálnej, ako i injekčnej forme), sú chemicky porovnateľné s orálnymi a preto majú rovnaké účinky (bohužiaľ aj tie nežiadúce).

Hlavnú úlohu v injekčných AS hrajú estery testosterónu. Ester je zlúčenina vyprodukovaná reakciou medzi niektorou mastnou kyselinou a alkoholom (v prípade AS sa robí esterifikácia steroidnej molekuly na pozícií 17. uhlíka). Esterifikácia robí testosterón efektívnym, aj keď predtým, ako je vstrebaný pečeňou, urobí len jeden prechod krvným obehom. Väčšina z injekčných AS sa aplikuje intramuskulárne, preto sa účinná látka dostane do svalov skôr než do pečene. Tieto estery účinkujú dlhšie a sú bezpečnejšie než orálne alfa-alkylové steroidy.

Čím väčší počet uhlíkov bude mať mastná kyselina, tým pomalšie bude uvoľňovanie steroidného esteru z miesta vpichu vo svale do obehu a tým dlhšia bude biologická účinnosť injekčného preparátu. Preto je možné podávať injekcie v dlhších časových intervaloch. Medzi najčastejšie používané kyseliny pre esterifikáciu patria (názvy sú vo forme solí kyselín):

 • propionát (3 uhlíky)
 • enanthát (7 uhlíkov)
 • cypionát (8 uhlíkov)
 • fenylpropionát (9 uhlíkov)
 • dekanoát (10 uhlíkov)
 • undekanoát (11 uhlíkov)
 • laurát (12 uhlíkov)
 • hexyloxyfenylpropionát (15 uhlíkov)

Len málo esterov (napr. methenolon acetát a testosterón undekanoát) môže byť podávaných orálne. Nie je úplne jasné prečo je methenolon acetát účinný aj orálne. Testosterón undekanoát vstupuje do krvného obehu cez lymfatický systém a tak pečeň z veľkej časti obchádza. Tieto dva estery predstavujú pre pečeň menšie zaťaženie než ostatné orálne steroidy.

Anabolizmus bielkovín vedie k redukcií vylučovaniu močoviny (odpadový produkt metabolizmu bielkovín) bez súčasných zmien vylučovania kyseliny močovej, čpavku a dusíka. Naviac dochádza k znižovaniu vylučovania fosfátu, chloridu, vápnika, sodíka i draslíka. Avšak keď sa vráti dusíková rovnováha do normálu, anabolický efekt nepokračuje. V tomto okamžiku nastáva fáza odbúravania.

Akonáhle je zastavené podávanie steroidov, zvyčajne sa objaví “spätnoväzbový náraz” doprevádzaný negatívnou dusíkovou bilanciou a významným poklesom hmotnosti tela. Úroveň nárazu závisí od typu použitých medikamentov, dĺžke ich podávania, dávkovania, ich celkového množstva a fyziologického stavu jedinca.

Spracovanie anabolických steroidov v organizme

Ak chceme, aby steroidy pracovali, musia byť obsiahnuté a spracované jednotlivými bunkami. Anabolický steroid sa po prestúpení bunkovej membrány viaže v cytosole bunky na špecifický receptor, ktorý je z časti tvorený bielkovinou. Po aktivácií komplexu hormón-receptor je komplex translokovaný do jadra bunky, kde sa viaže na príslušné miesto chromatínu a následne môže dochádzať k syntéze bielkovín. Receptory majú schopnosť rozoznať AS, tým pádom môžu naviazať steroidovú molekulu a umožniť tak bunkám spracovať AS.

Za normálnych podmienok sú receptory v kostrovom svalstve nasýtené molekulami prirodzene produkovaného testosterónu. A preto majú “za normálnych podmienok” zlúčeniny AS len nepatrný vplyv na rast sily a rozvoj svalstva. Avšak cvičením sa zvyšuje počet nenasýtených receptorov. To zvyšuje aj schopnosť organizmu spracovať AS, čo zároveň zvyšuje účinky steroidov vôbec. Užívateľ steroidov musí pridať ťažký tréning s kvalitnou diétou, inak výraznejší pokrok nedosiahne.

Ženy majú viac nenasýtených receptorov, pretože majú nižšiu hladinu prirodzene produkovaného testosterónu. Preto sú aj viac citlivé na AS.

Nezávisle od množstva tréningu je daný bod, kedy sú už všetky receptory v kostrovom svalstve nasýtené. Pokiaľ ste už tento bod dosiahli, ďalšie zvyšovanie dávok vás nikdy neprivedie k požadovaným výsledkom!!! Bohužiaľ tieto vyššie dávky potom nasycujú receptory v ostatných častiach organizmu (prostata, srdce, semenníky...). Je to práve nadbytok takýchto receptorov, ktoré spôsobujú odlišný (škodlivý) fyziologický účinok AS.

Testosterón je prirodzene produkovaný steroid, t.j. anabolický hormón tvoriaci tkanivo. A naopak, kortizol je katabolický hormón “ničiaci” tkanivo. Tieto dva hormóny neustále udržujú rast tkaniva pod kontrolou. Ak mozog zistí, že je potrebný rast tkaniva, začne zvyšovať produkciu testosterónu a znižovať produkciu kortizolu. Avšak tento proces funguje aj opačne.

Steroidy sú strojci silného svalového rastu, pretože ich rast podporujú dvoma účinnými spôsobmi. AS totižto zvyšujú rýchlosť tvorby nových svalových buniek a zároveň blokujú účinky kortizolu. Svalové bunky obsahujú receptory, ktoré sú schopné prijímať molekuly rôznych foriem. AS a kortizolové molekuly majú podobnú formu, preto môžu receptory prijímať tak AS ako i kortizol. Aby hormón využil svoje účinky, musí sa najprv do receptoru dostať. Pokiaľ sú užité steroidy, tak množstvo anabolických hormónov, kolujúcich v krvnom obehu, ďaleko prevyšuje množstvo katabolických hormónov a tak väčšina receptorov, ktoré sa dokážu týmito hormónmy vybaviť, je už plná molekúl, ktoré majú anabolické účinky. Teda anabolické molekuly neumožnia katabolickým vstup do receptorov a tým sa zvyšuje produkcia nových svalových buniek. Tento účinok potom prevyšuje prirodzenú reguláciu rastu svalstva.

Avšak celá vec má jeden háčik!!!

Organizmus pokračuje v produkcií katabolických molekúl, prevažne vo forme kortizolu. Hladina kortizolu v krvi sa stále zvyšuje, pretože jeho molekuly nemôžu byť spracované v receptoroch, ktoré sú už zaplnené molekulami AS. Hladina anabolických a katabolických molekúl v krvi sa vyrovnáva. Pri uvoľnení receptoru je potom rovnaká šanca, že sa znovu vyplní anabolickou alebo katabolickou molekulou. Nakoniec budú receptory obsahovať polovicu anabolických a polovicu katabolických molekúl. V tomto bode je ďalší rast svalstva nemožný - bolo dosiahnuté tzv. plató!!!

Kulturista, ktorého rast sa už zastavil, sa potom môže rozhodnúť zvýšiť dávku steroidov tak, aby porušil zvyšujúcu sa hladinu kortizolu v krvi. Bohužiaľ, táto varianta ponúka len dočasné riešenie. To preto, lebo ďalšie plató prichádza čoskoro a znovu ďalšie zvyšovanie dávok sa stáva absurdné.

Niektorí kulturisti sa preto rozhodnú neriskovať svoje zdravie zvyšovaním dávok a rozhodnú sa pre okamžité prerušenie užívania. Ale náhle prerušenie typu “šoková terapia” by ste nemali nikdy dopustiť!!! Vedie to totiž k nárazu, kedy katabolické molekuly ďaleko presahujú molekuly anabolické. Prevažná časť receptorov sa vyplní katabolickou molekulou a vo veľmi krátkom čase je stratené značné množstvo svaloviny.

Hladinu kortizolu môžete regulovať využitím pyramídového systému dávkovania. Tento systém umožňuje nabrať hmotu a reálne ju aj udržať tým, že dokážete vyvážiť katabolické i anabolické procesy v organizme.

Anabolické steroidy a ich vedľajšie, resp. nežiadúce účinky

 

Použitím AS sa samozrejme vystavujete možnému riziku. Zvyčajne sa istý čas, po vysadený steroidov, organizmu vracajú jeho prirodzené funkcie. Pokiaľ nepatríte medzi vyznavačov “štýlu kamikadze”, tak väčšina vedľajších účinkov steroidov nie je príliš výrazná. Ide prevažne o tzv. kozmetické defekty (zvýšené potenie, výskyt akné, mužská plešatosť...). Avšak existujú aj také vedľajšie účinky, ktorých pôsobenie je dlhodobé (resp. trvalé) a vyžaduje si odbornú lekársku starostlivosť.

Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patria:

u mužov:

 • vplyv na gonádne funkcie
 • vplyv na činnosť prostaty
 • výskyt akné a možné poruchy kože
 • poškodenie pečene
 • gynekomastia (zvýšená hladina estrogénov spôsobuje tvorbu prsného tkaniva ženského typu)
 • poškodenie funkcie ľadvín a kardiovaskulárneho systému
 • rôzne formy plešatosti
 • rozvoj chorôb z hľadiska dedičnej dispozície
 • negatívny vplyv na rast chrupavkovitého tkaniva a kostí
 • vplyv na chovanie (psychotické príznaky)

u žien:

 • zhrubnutie hlasu
 • menštruačné poruchy
 • poruchy plodnosti
 • zvýšený rast ochlpenia
 • hypertrofia klitorisu
 • a ďalšie množstvo negatívnych javov (podobne ako u mužov)
Aplikácia anabolických steroidov

Steroidy sa podávajú v priebehu určitého obdobia v tzv. cykloch, t.j. určitý počet týždňov sa podávajú a rovnaký či väčší počet týždňov sa neužívajú. Tento logický postup je nutný k dosiahnutiu maximálneho efektu ako i maximálnej ochrany zdravia. Ide predovšetkým o “vyčistenie” androgénnych receptorov v tele, o obnovenie prirodzenej produkcie testosterónu, úpravu funkcie pečene a ostatných orgánov.

Všeobecne platí, že doba cyklovania AS by mala byť:

 • skôr dlhšia pri objemovom tréningu
 • skôr kratšia pri rýchlostno-silových disciplínach
 • pre začiatočníkov skôr kratšia
  Začína sa na 3 týždňoch a postupne sa pridáva na dĺžke, najviac však 8 týždňov. V extrémnych prípadoch, pri viacnásobnom opakovaní cyklu, sa používajú 12 týždňové cykly. Dlhšia doba nepretržitého podávania je účelná najmä pri prípravkoch, ktoré môžu navodiť zmnoženie myofibríl, ale to len pri zvýšení celkovej zdravotnej prevencie a kontroly.
 • u žien skôr kratšia, asi okolo 4 týždňov (dlhšia doba aplikácie môže navodiť virilizačné účinky)

Prestávky medzi jednotlivými cyklami budú:

 • pri 3-týždňovom cykle je pauza cca 4-7 týždňov, t.j. asi 4-5 cyklov ročne
 • pri 4 - 6-týždňovom cykle je pauza 8 týždňov, t.j. asi 3-4 cykly ročne
 • pri 12-týždňovom cykle je pauza cca 12 týždňov, t.j. asi 2 cykly ročne

V cykloch sa praktikuje veľa rozličných spôsobov aplikácie AS:

 • nastreľovanie - technika “pokus a omyl”
 • mixovanie - miešanie rozličných druhov steroidov
 • hromadenie - súčasné podávanie väčšieho množstva liečiv
 • zužovanie - postupné znižovanie príjmu AS s nasadením prípravkov na obnovu prirodzených funkcií tela (proviron, clomid, HCG)

Pri zaradení vôbec prvého cyklu sa používajú väčšinou menšie dávky. Veľmi dobré výsledky dosahujú muži pri dávkach okolo 10-15mg/deň vo vrchole, ženy okolo 4-5mg/deň. V ďalších cykloch sa dávky postupne zvyšujú a to za súčasnej kontroly zdravotného stavu (prinajmenšom pečeňových testov).

Pri AS - androgénneho typu (t.j. preparátoch príbuzných s mužskými pohlavnými hormónmi) všeobecne platí:

 • anabolický efekt zvyčajne nastáva už pri dávke okolo 2mg/deň
 • najvyšší efekt muži dosiahnu pri priemernej dávke v cykle okolo 30mg/deň, t.j. 0,25-0,35mg/kg TH. Pri tomto množstve je anabolický efekt vysoký a zdravotné riziko vcelku prijateľné z hľadiska športovca - muža.
 • z hľadiska virilizačného rizika by u žien nemala dávka prekročiť 3-5mg/deň pri preparátoch so silnými virilizačnými účinkami a pri preparátoch, ktoré slabo virilizujú môžu vyísť až na 10-20mg/deň
 • všeobecne jednotlivá maximálna denná dávka u mužov sa priemerne udáva okolo 0,5-1mg/kg/deň vo vrchole. Ale tu už existuje značné zdravotné riziko.

Vyššie dávky (ako tie hore uvedené) prinášajú anabolický efekt len o niečo väčší. Pri dávkach nad 1mg/kg TH nebolo zistené zvyšovanie anabolického efektu, avšak veľmi rýchlo sa zväčšilo zdravotné riziko a tiež ziskovosť toho, kto vám preparát (aj s doporučeným dávkovaním) predal. Je to tak: vyššie dávky nie sú účinné, optimum je 30-50mg na osobu a deň. Používanie 700-1200mg/deň je nezmysel! Tento “kamikadze štýl” vedie len k dvom výsledkom:

 1. zablokujú sa vám vnútrobunkové androgénne receptory t.j. miesta, kde sval dostáva povel pre rast
 2. hazardujete s vlastným zdravým

V praxi odskúšaný výsledok je s OXYMETHOLONOM (zaručený laboratórnym rozborom) začať na 2-5 mg a každý deň pridávať 2 mg. Vrchol bol po 14 dňoch na 30-35mg. Prírastok bol 7kg, po superkompenzácií s kreatínom ďalší 1kg. Aj keby ste brali 1200 mg, vyšší prírastok nedocielite (teoreticky by ste mali dosiahnuť štyridsaťnásobok t.j. 280-320 kg). Výsledok tohoto testu podporil tvrdenie, že organizmus zrejme nie je schopný vstrebať viac ako 300 mg steroidov denne orálnou cestou. Vyššie dávky musíte aplikovať injekčne.

Pri výbere preparátu je potrebné zohľadniť:

 • vždy je lepšia kombinácia viacerých typov výrobkov (dosahuje sa nižšie zdravotné riziko a mohutnejšia anabolická účinnosť), zvyčajne steroidy navzájom synergizujú. Okrem toho niektoré steroidy zrejme pôsobia na niektoré svalové partie viac, na iné menej.
 • silné antigonadotrofíny sa zaraďujú buď na celý cyklus, alebo na jeho druhú (zostupnú) polovicu
 • u mužov, ak sa použijú, preparáty s tendenciou aromatizovať, zaraďujú sa do prvej polovice cyklu. Tie sa potom v polovici cyklu náhle vysadia. Naopak, v druhej polovici cyklu sa zaradia látky aromatizujúce málo, alebo vôbec.
 • u žien, ak sa použijú, preparáty s tendenciou k virilizácií a gestagenite, zaraďujú sa do prvej polovice cyklu. V druhej polovici cyklu sa použijú látky, kde sú tieto účinky minimalizované.

Najčastejšie sa dávkovanie AS prevádza na celkové prijaté množstvo mg za týždeň. Otázne samozrejme zostáva, ako ďaleko je schopný príjemca steroidov zájsť, teda koľko riskovať. Pretože je jasné, že čím väčšie dávky prijíma, tým väčšiemu riziku sa vystavuje. Veľa borcov sa snaží eliminovať škodlivé účinky nasadením väčšieho množstva ľahkých steroidov (napr. deca-durabolin, equipose, primobolan, oxandrolon). Ale sú tiaž takí, ktorí riskujú viac a berú tvrdé steroidy ako estery testosterónu (anadrol, dianabol).

Niekto si môže stanoviť týždennú dávku na 800 mg. Pokiaľ bude brať celých 800 mg vo forme testosterónu, riskuje oveľa viac škodlivých účinkov, ako keby užíval 250 mg testosterónu v kombinácií s 550 mg deca, ktorý je omnoho bezpečnejším steroidom.

O tom, akú dávku si človek zvolí, záleží v podstate len na jeho individuálnej ochote riskovať. Napriek tomu, by ale každý mal pripustiť isté riziko spojené s rozdielnou veľkosťou dávok. Dosť veľa začiatočníkov skúša okolo 200 mg/týždeň. Omnoho skúsenejší dosahujú dávky okolo 2000 mg/týždenne t.j. desaťkrát viac. Dokonca mená niektorých sú spojené s užívaním 5000 mg/týždeň, aj keď samozrejme to je už plytvanie prípravkom i financiami.

U začiatočníkov je najvhodnejšia účinná dávka v rozmedzí 200-400 mg/týždeň. Skúsenejší dosiahnu dobré výsledky pri 700-900 mg/týždeň. Bohužiaľ, vedľajšie účinky steroidov (ako gynekomastia...) sa často vyskytujú už pri 750 mg/týždeň. To ale neznamená, že nežiadúce účinky sa nemôžu objaviť aj pri ďaleko menších dávkach, avšak tu ich výskyt už nie je tak častý.

Nákup a distribúcia AS

Predaj, resp. rozširovanie AS je v mnohých krajinách sveta spojené s porušovaním právneho poriadku tej - ktorej krajiny. Preto sa väčšina steroidov nakupuje v štátoch, kde nie sú až tak prísne zákony (Čína, Thajsko, Mexiko...). Takto zakúpené AS sa potom rôznymi distribučnými kanálmi dostávajú do celého sveta. Tým vzniká "čierny trh", ktorý je prakticky nekontrolovateľný.

          Aké je riziko nákupu podvrhu?
          Približne: 100%!!!

Skoro z 50-70% máte šancu, že vami zakúpené údajné AS, vôbec žiadne steroidy nebudú. Jednoducho dôjde k výmene obsahu dealerom, buď za úplne neúčinnú látku, alebo za lacný Clenbuterol, ktorý má určité anabolické účinky. Pokiaľ však použijete veľký počet tabliet, ako pri AS, môže Vás Clenbuterol zabiť (tak ako sa to pred časom stalo v Hradci, v južných Čechách).

Ďalším značne vysokým percentom podvrhov sú napodobeniny značkových výrobkov. Napodobeniny sa nedajú od originálu rozoznať a zvyčajne neobsahujú žiadnu účinnú látku. Často ide o prácu zamestnacov fabriky, kde sa AS vyrábajú. Práve oni potom predávajú falošné výrobky v originálnom balení, z čoho majú pekný kšeft. Inou bežnou formou výroby AS je zámena kvalitného steroidu, za steroid lacný (s nižšou účinnosťou a vysokým rizikom). Ako náhrada sa najčastejšie používajú methandrostenolon alebo methyltestosterón. Preto nie je nič nezvyčajné, keď sa pri rozbore vzorky značkového výrobku, podľa letáku obsahujúceho oxandrolon, oxymetholon..., objavujú tieto látky len sporadicky, ale vždy tam nájdete methandrostenolon. Výrobca sa spolieha na fakt, že to reklamovať nikto nebude. A to preto, že AS sa na liečebné účely prakticky nepoužívajú. Takmer všetko ide na čierny trh, pre športovcov a časť pre chorých na AIDS.

Zdá  sa, že jediným východiskom z tejto situácie je nákup steroidov v lekárňach, resp.podobných veterinárnych zariadeniach, kde by sa podvrhy nemali vyskytovať. Tu však nastávajú dva zásadné problémy. Do lekární a veterinárnych zariadení sa nedostane široký sortiment. A samozrejmosťou je, že tieto preparáty vám nik nepredá pre vaše krásne oči. Pokiaľ sa však rozhodnete pre nákup AS z čierneho trhu, existuje niekoľko odborných publikácií, ktoré popisujú originály liečiv a ich známe napodobeniny, resp. podvrhy (WorldAnabolic Review 1997, alebo skúste aktuálnejšie na elitefitness.com).

Zdravotná kontrola

Pri zdravotných prehliadkach sa testujú parametre, pri ktorých môže potencionálne dôjsť k posunu hodnôt. A to v závislosti od množstva vedľajších účinkov uvedených pre jednotlivé typy preparátov. Pri prehliadke sa väčšinou jedná o spoluprácu endokrinológa a internistu, najlepšie prostredníctvom spriateľeného obvodného (všeobecného) doktora. Bez "priateľských kontaktov" počítajte s problémami rôzneho charakteru.

Steroidy do istej miery blokujú funkciu pečeňových buniek, slúžiacich k extrakcii žlče (žltej tekutiny napomáhajúcej tráveniu). Toto môže spôsobiť žltačku, t.j. nenormálny stav organizmu zapríčinený zvýšeným množstvom žlčových pigmentov v krvi, charakterizovaný bielym sfarbením očného belma a kože. Vysoká hladina žlče vedie k intoxikácií krvi. Môže nastať odumieranie buniek s abnormálnou funkciou pečene. Pokiaľ naozaj dôjde k poruche funkcie pečene, môže sa u pacienta vyskytnúť veľa rozmanitých stavov (napr. pečeň nemôže ďalej podporovať faktor zrážanlivosti krvi, čo je spojené s dlhodobým krvácaním z nosa a tvorbe ľahkých podliatin). Pečeň však slúži tiež k deaktivácií estrogénov t.j. pri jej dysfunkcií sa môže vyskytnúť gynekomastia.

Pečeňové testy, hepatotoxicita.

Pečeň je cieľovým orgánom pre všetky androgény (teda aj syntetické AS) a  hlavným miestom pre ich metabolizmus. Prvým znakom, že s pečienkou nie je všetko v poriadku, je zvýšená aktivita pečeňových enzýmov v sére, najmä transamináz, či aminotransferáz ALT a AST. Funkciou týchto aminotransferáz je prenos aminoskupín z aminokyseliny na ketokyseliny. AST, resp. ALT sa vyhodnocujú na vrchole prvej krivky a tiež na konci cyklu. Taktiež ukazujú úroveň adaptácie pečeňového tkaniva.

Športovcom sa vo všeobecnosti tolerujú o čosi horšie hodnoty oproti bežnej populácií. Zlé výsledky namerané vo vrchole prvej krivky ukazujú nutnosť znížiť v druhej polovici cyklu celkovú výšku dávok (ak sa použije rovnaký typ preparátu s totožnou toxicitou), ako i celkovú výšku dávok v nasledujúcich cykloch.

Bilirubín a alkalická fosfatáza.

Vyhodnocuje sa najmä na konci cyklu a ukazuje celkovú úroveň poškodenia tkaniva. Čím horší bude výsledok testu, tým dlhšiu pauzu je nutné medzi cykly zaradiť. Vhodnou ochranou pečene je lecitín a to v akejkoľvek forme (resp. jeho aktívne zložky cholín a inositol, vrátane ich zlúčenín). Ďalej bioflavonoidy (silymarin), aminokyselina methionín, bylinkové preparáty na podporu pečene (Ungolen, Livertonic) a rôzne špeciálne nápoje (výrobok AST Drink má v ochrane pečene až "obludnú" účinnosť, niekoľkonásobne prevyšujúcu ostatné výrobky)!!!

Hormonálne zmeny, virilizácia, deaktivácia estrogénov kortikoidmi

Riziko týchto zmien predstavuje najväčší problém pri užívaní AS. Rôznymi testami možno kontrolovať úroveň viazaného a voľného testosterónu, kortikoidov a hladiny estrogénov v krvi. Pre objektívne posúdenie je vhodné poznať východzie hladiny pred prvým cyklom. Zisťuje sa sklon ku gynekomastií, ako i riziko zväčšenia prostaty.

ÚPLNE NEVHODNÉ sú preparáty s obsahom žen-šenu, meterskej kašičky a alfa-alfa, podporujúce estrogénnu aktivitu, ktoré môžu výrazne zvýšiť riziko gyna. Preto výskyt výrobkov obsahujúcich tieto látky a ich distribúcia vrcholovým športovcom je znakom buď hlbokej nevedomosti a ignorancie, alebo jasnej honby za mamonom.

Výskyt gyna ako následok konzumácie steroidov nie je zatiaľ presne objasnený. Avšak vedecké štúdie popisujú tento defekt vo všeobecnosti nasledovne: AS blokujú uvoľňovanie hormónov, ktoré stimulujú semenníky. Tie sa potom stávajú dysfunkčnými a zmenšujú sa, resp. produkcia testosterónu a spermií už nie je na takej úrovni. Hladina testosterónu klesne až na takú hodnotu, keď prirodzene vyskytujúce sa ženské hormóny (pri absencií dostatočnej úrovne vlastného testosterónu, či syntetických steroidov) začnú dominovať. Užívanie steroidov sa najčastejšie cykluje systémom nasadenie AS a vysadenie AS. Hladina testosterónu a AS môže byť extrémne nízka práve v bode cyklu, keď sú semenníky zakrpatené a ďalšie AS neužívate. A práve tu sa môže vyskytnúť gynekomastia.

To však neznamená, že trvalým príjmom steroidov zabránime tvorbe gyna, pretože asi najhlavnejšou príčinou gynekomastie sú účinky okrajovej konverzie AS na estrogény, alebo vlastná konverzia prsnej žľazy. Niektoré steroidy ako Masterolon, Dihydrotestosterón, Fluoxymesterolon sa na estrogény meniť nemôžu.

Vývoj gyna môže byť zastavený vysadením AS, pričom sa neskôr môže dosiahnuť aj pôvodný stav. DHT a látky blokujúce estrogénne receptory (tamoxifen, clomifen), ak sa nasadia v počiatočnom štádiu vývoja gyna, dosahujú účinnú prevenciu gynekomastie.

Kardiovaskulárny systém a hypertenzia, zrážanlivosť krvi a krvný obraz

Vhodné je pravidelné meranie TK, sedimentácie a hematokritu. Pri niektorých druhoch AS, resp.ich kombináciach (oxymetholon + GH), môže dochádzať k zníženiu počtu červených krviniek. Naopak, niekedy sa samostatný oxymetholon používa k zvýšeniu počtu červených krviniek. Pri zhoršenej zrážanlivosti krvi nepoužívajte niacín. Pri problémoch s miernou krvácavosťou použite vitamín K (napr. Kanavit).

Krvné lipidy, cholesterol

Tieto parametre sa dajú bežne testovať. Po vyradení AS sa sleduje návrat na pôvodnú úroveň. Vhodnou prevenciou sú dávky lecitínu, antioxidantov, kyseliny nikotínovej (vit. B3, PP, niacínu).

Glukóza

Niektoré steroidy menia glykemické pomery v organizme, prechodne až do hypoglykémie. Preto je nutné priebežne doplňovať sacharidy a celkovo vziať tento fakt do úvahy, pri stanovení hladiny glukózy v krvi.

Minerálne látky

Nedostatky možno odhaliť bežných testom. Pri použití AS sa zvýšené nároky kladú na chemické prvky ako Ca, Mg, K a P. Vhodné je doplňovať najmä Mg a nevyhýbať sa mliečnym výrobkom. Bežné je zadržiavanie Na, čo spôsobuje opuchnutosť. Prevenciou je zvýšený príjem tekutín.

Poškodenie šliach a kĺbov

AS menia štruktúru stavby šliach a šľachovitých vláken. Organizmus má preto celkovo vyššie nároky na stavebné látky tvoriace šľachu. Vhodné je telu dodávať látky podporujúce tvorbu šliach napr. formou špeciálnych nápojov (rôzne geladrinky).

Steroidná zúrivosť, besnenie

Ide o psychické poruchy vyvolané u niektorých jedincov steroidmi. Vyskytujú sa najmä pri dlhodobom podávaní vysokých dávok steroidov silnejšieho androgénneho pôsobenia. Zdá sa, že problémy majú skôr jedinci s nižšou hladinou vlastného prirodzeného testosterónu. Prejavujú sa záchvatmi zlosti až zúrivosti aj zo zdanlivo bezvýznamných dôvodov (bezvýznamná, nevinná osobná poznámka niekoho iného, čakanie na čokoľvek, bezpredmetné konflikné situácie). Je to častý dôvod vysokej rozvodovosti (samozrejme spolu s inými príčinami) pri užívaní AS.

 

zdroj: http://www.kulturistika.sk/ (steroidova biblia)

http://www.kulturistika.sk/