Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejde o anabolický steroid aj keď mnohí ho za steroid považujú. Už názov v mnohých bodybuilderoch vyvoláva pocit, že z neho budú rásť ako blázni. Realita je v mnohých prípadoch iná, takže okolo rastového hormónu je asi najviac rozdielnych názorov. O tom, že testosterón buduje masívne svaly sa s vami nebude hádať nikto. Nie je však problém dostať sa medzi dva mlynské kamene, rozumej medzi dvoch 130 kilových kulturistov, z ktorých jeden druhému pichá špáradlá pod nechty, aby uznal, že rastový hormón je nanič a ten druhý prvému vytrháva posledné tri vlasy, len aby ho prinútil súhlasiť s tvrdením, že rastový hormón je najlepšia vec na svete a spôsobuje nárast svalovej hmoty a odbúravanie tuku.

Pozrime sa na to od začiatku. Rastový hormón hGH (human growth hormone) alebo ST (somatotropín) je bielkovinová látka (peptíd) pozostávajúca zo 191 aminokyselín. Je produkovaný predným lalokom podmozgovej žľazy (hypofýza). V detstve je zodpovedný za rast kostí a orgánov. Rastový hormón nevyvoláva tento rastový efekt priamo, ale prostredníctvom somatomedínov, produkovaných mnohými typmi buniek. Somatomedíny sú peptídy, ktoré cirkulujú v krvi a označujú sa ako rastové faktory podobné inzulínu IGF (insuline-like growth factor).

Rastový hormón je vylučovaný rázovite pričom k najvyššej koncentrácii dochádza na začiatku spánku. Počas dňa dochádza k 8 až 12 nárazovým uvoľneniam GH z adenohypofýzy. Celkové množstvo GH vyprodukovaného za deň je približne 0,5mg. Produkcia rastového hormónu je riadená dvomi hormónmi a to GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatínom.

Ako z názvu vyplýva GHRH spôsobuje uvoľňovanie hormónu, somatostatín na druhej strane produkciu potláča. Po 30 roku života dochádza k postupnému znižovaniu tvorby rastového hormónu, takže v 60 rokoch je až o 60% nižšia ako normálne (teda asi 0,2mg za deň).

Rastový hormón užívaný kulturistami je pôvodne určený na liečbu detí s nedostatočnou tvorbou GH a poruchami rastu. Existujú aj syntetické varianty s afinitou k receptorom v špecifických tkanivách určené k liečbe akromegálie, ktorá je dôsledkom nadmernej produkcie (príp. nadmerného užívania) alebo zvýšenej citlivosti na rastový hormón. V súčasnosti sa hojne užíva aj ako život predlžujúca droga, pretože u starších ľudí so zníženou tvorbou vlastného rastového hormónu dokáže doplnením hladiny na pôvodnú úroveň odstrániť mnohé príznaky staroby ako neelastickosť pokožky, zmenšovanie svalov, priberanie tukového tkaniva, rednutie kostí či bolesti kĺbov. Rastový hormón vo všeobecnosti spôsobuje rast svalov, kože, srdca a väčšiny vnútorných orgánov okrem pečene a (toto bude pre všetkých okrem Maxa asi ťažký šok) pohlavných orgánov.

V minulosti sa pre liečbu používal rastový hormón extrahovaný z hypofýz mŕtvych ľudí a opíc (ugh). V súčasnosti sa GH vyrába laboratórne s použitím kmeňov baktérií Escherichia coli, ktoré sú geneticky upravené tak, aby produkovali ľudský rastový hormón. Takto vyrobený GH sa nazýva aj rhGH (recombinant DNA human Growth Hormone). Výrobný proces je náročný na vybavenie a teda aj drahý. To je jeden z dôvodov prečo sú ceny rastového hormónu také vysoké. Cena v lekárni je cca 20.000Sk za 13IU (to je dávka asi na 3 až 4 dni) veľkoobchodná cena je cca 15.000Sk. Ceny na čiernom trhu sa pohybujú od 2.500Sk do 5.000Sk za 13IU.

Rastový hormón sa predáva vo forme lyofilyzovaného prášku, ktorý je potrebné rozpustiť v roztoku, typicky v benzyl alkohole, prípadne s izotonickým roztokom kuchynskej soli. Príprava pre aplikáciu je nasledovná, do striekačky naberiete roztok, necháte ho pomaly stiecť po stene ampulky na prášok s aktívnou látkou. Množstvo roztoku, ktoré je treba do striekačky naplniť nájdete v návode výrobcu, podľa návodu potom budete vedieť koľko IU je na 1ml roztoku. Pomalým krúživým pohybom premiešate obsah ampulky s roztokom. Roztok musí ostať číry. Pozor ide o bielkovinu a prudké miešanie či trasenie ampulkou môže spôsobiť zrazeniny v roztoku. Ak roztok neostane číry ihneď po rozmiešaní nesmie sa aplikovať. Po rozmiešaní natiahnete do striekačky požadované množstvo roztoku a zvyšok uskladníte pri teplote 2 až 8°C. Aktívny roztok je možné použiť 14 dní. V takto uskladnenom aktívnom roztoku sa po čase môžu objaviť drobné bezfarebné čiastočky proteínu.

Rastový hormón sa aplikuje injekčne buď do svalu alebo častejšie pod kožu, je možná aj aplikácia tlakovou tryskou. Miesta vpichu by sa mali obmieňať, rastový hormón totiž spôsobuje lokálne odbúravanie tuku na miestach kde je niekoľko krát po sebe aplikovaný. Túto vlastnosť je možné využiť na vylepšenie partií, na ktorých je ťažké odstrániť tukové tkanivo diétou (napr. brucho, boky).

Vedľajšie účinky u pacientov s nedostatočnou vlastnou tvorbou GH sú minimálne a pod lekárskym dohľadom je aplikácia takmer bezriziková.

Použitie nadmerného množstva rastového hormónu, v našom prípade na budovanie svalovej hmoty a odbúravanie tuku, so sebou nesie rôzne riziká, ktoré sú úplne odlišné od vedľajších účinkov anabolických steroidov. U mladých ľudí s neukončeným rastom môže nadmerné množstvo rastového hormónu alebo zvýšená citlivosť naň spôsobiť gigantizmus. Tento stav je spojený s krátkou dĺžkou života. Ak GH užívajú ľudia s ukončeným rastom nemôže už dôjsť k predĺženiu dlhých kostí a teda k telesnému rastu, môže sa však prejaviť choroba zvaná akromegália. Ide o nadmerný rast vnútorných orgánov, chodidiel, prstov, sánky, čela či ušníc. Zväčšené orgány sú plne funkčné, takže nehrozí ich zlyhanie, pacienti chorí na akromegáliu však spravidla žijú oveľa kratšie ako zdraví ľudia. Hovorí sa i o rôznych druhoch rakoviny ale väčšina štúdií sleduje tieto účinky štatisticky a nenašiel som nič čo by tieto domnienky jednoznačne potvrdzovalo alebo vyvracalo. Ďalšie riziko je spojené so znížením senzitivity svalových buniek na inzulín v dôsledku zvýšenej hladiny rastového hormónu. Znamená zo, že je znížená schopnosť inzulínu prenášať sacharidy do svalových buniek. Dôsledkom toho stúpa hladina glukózy v krvi a dochádza k hyperglykémii, ktorá v konečnom dôsledku môže prejsť až do diabetického stavu.

V staršej literatúre sa stretnete s popisom rizika vzniku Kreutzfeld-Jacobsovho syndrómu, ktorý bol aktuálny pri užívaní rastového hormónu získavaného z hypofýzy mŕtvol. Ak mal zdroj hormónu túto chorobu mohla sa aplikáciou preniesť na užívateľa rastového hormónu a prejaviť sa i po niekoľkých desaťročiach. Pri použití synteticky vyrobeného rastového hormónu však už toto riziko nie je aktuálne.

Účinky rastového hormónu v tele nie sú zatiaľ úplne objasnené. Mechanizmy pôsobenia sú dva. Prvý spôsob je priame pôsobenie prostredníctvom vlastného receptoru. Po uvoľnení GH do krvného obehu sa väčšina naviaže na GHBP (väzobný proteín rastového hormónu) čím sa dočasne inaktivuje. Voľný rastový hormón má veľmi krátku životnosť, preto je dlhotrvajúci prísun zabezpečený postupným uvoľňovaním aktívneho hormónu z väzobných bielkovín. Voľný rastový hormón sa viaže na svoje receptory v cieľových bunkách kde znižuje využitie glukózy v prospech oxidácie tukov (lipolýzy). To je dôvod pre rýchle odbúravanie tuku spôsobené aplikáciou GH.

Druhý mechanizmus pôsobenia je nepriamy prostredníctvom už spomenutých somatomedínov IGF1 a IGF2, ktoré spôsobujú zvýšenú syntézu proteínu a umožňujú bunkám prijať väčšie množstvo aminokyselín. Zvýšeným prenosom aminokyselín do buniek vlastne IGF1 pôsobí proti hyperglykemickému efektu rastového hormónu, nie však v plnej miere.

Štúdie, ktoré skúmali účinky GH na svalovú hmotu nepriniesli veľmi potešujúce výsledky, väčšinou bol zistený nárast hmotnosti a úbytok tuku, avšak nebol zaznamenaný nárast sily. Preto sa vedci domnievajú že rastový hormón spôsobuje hlavne odbúravanie tukového tkaniva a rast väziva a orgánov. Aby sme neboli úplne pesimistický, tak existuje štúdia, ktorá ukázala úbytok 14,4% tuku a zväčšenie objemu svalovej hmoty o 8,8% počas 6 mesiacov užívania rastového hormónu a to dokonca bez cvičenia. Praktické skúsenosti mnohých kulturistov hovoria o účinnosti rastového hormónu. Mnohí zástancovia GH vysvetľujú slabé výsledky štúdií krátkou dobou ich trvania, nízkym dávkovaním či neužívaním podporných látok ako inzulín či anabolické steroidy.

Údaje, z ktorých by sme mohli vyvodiť rozumné a účinné dávkovanie štúdie neprinášajú a je treba sa tu spoľahnúť na skúsenosti zo života.

Zdá sa, že v súčasnosti je prevládajúci názor na užívanie rastového hormónu nasledujúci:

Užívať len ak máte peniaze na celú kúru to znamená minimálne 4IU denne po dobu 8 týždňov ale lepšie je kúru predĺžiť až na 4 mesiace prípadne viac. Normálni ľudia by mali dávku zvyšovať len v prípade, že sa nedostavujú účinky alebo sa postupne zoslabujú. Profesionáli užívajú i 16 a viac IU denne ale to je o niečom inom. Dávka sa podáva buď naraz po tréningu alebo pred spaním, alebo rozdelená na dve dávky, z ktorých jedna sa aplikuje ráno a druhá po tréningu alebo pred spaním. Doporučuje sa vkladať po piatich dňoch užívania 1 až 2 dni voľna, predpokladám že hardcoristi deraví od ihiel sa nad tým usmievajú ale určite to pomôže hypofýze a navyše to dosť podstatne zníži cenu celej kúry.

Prevláda názor, že zároveň treba užívať inzulín a anabolické steroidy. Tým je zaručený nárast svalovej hmoty a zároveň zníženie množstva tuku aj pri vysokej kalorickej hodnote prijímaných potravín. Niektoré zdroje doporučujú užívať ešte T3 (napr. Cytomel). Rastový hormón má s anabolickými steroidmi synergický efekt, pretože na rozdiel od nich dokáže vytvárať nové svalové bunky a vlákna (hyperplazmia) a tým zvyšovať počet androgénnych receptorov. Inzulín zasa predlžuje životnosť IGF1 v tele a pôsobí proti hyperglykémii spôsobenej rastovým hormónom.

Limitujúcim faktorom je pre väčšinu ľudí cena. Je možné zohnať rôzne značky a dokonca aj za prijateľnú cenu, dávajte si však pozor vyrábajú sa totiž aj verzie len pre laboratórne účely, ktoré nedosahujú čistotu preparátov určených na liečebné účely. Ušetríte kopec peňazí ale neviete aký hnoj si okrem rastového hormónu (v tom lepšom prípade, pretože na trhu je aj veľa falšovaných prípravkov obsahujúcich napríklad len HCG) ešte picháte. Na človeka účinkujú aj rastové hormóny niektorých zvierat napríklad prasníc ale to už je hádam moc hardcore aj pre bláznivých ľudí. Ešte jedno upozornenie, rastový hormón je potrebné skladovať v teplote 2 až 8 °C, nesmie sa zmraziť ani dlhodobo držať opri vyššej teplote. Doba spotreby by pri správnom skladovaní nemala prekročiť 18 mesiacov. Takže ak vám niekto bude chcieť poslať rasťáky poštou, tak ho neberte vážne a rozhodne mu neposielajte peniaze vopred.

Zdroj: BioMAG

 

SOMATOTROPIN (HUMAN)

Asellacrin, Crescormon, Genotropin, Grorm, Humatrope, Nanormon,
Norditropin Penset, Saizen, Somatogenas-L, Somatogen-L, Somatonorm,
Somatotropin človeka, Sopin, ...

Terapeutická aplikácia: hypofyzárny nanizmus u detí pred ukončením rastovej fázy (t.j. pred uzavretím rastových štrbín), Turnerov syndróm, skúša sa pri chorých s hypopituitarizmom, k podpore hojenia ťažkých fraktúr.

Popis: je paradoxom, že tento jednoznačne najdrahší prostriedok patrí aj k najdiskutovanejším farmaceutickým výrobkom, pomocou ktorých si športovci nedovolene zvyšujú svoju výkonnosť. Všeobecne sa pripúšťa, že rastové hormóny sú masovo zneužívané v takmer každom športovom odvetví vzhľadom na ich absolútnu nedetekovateľnosť pri dopingových kontrolách. Samozrejme, že spôsob zneužitia závisí od športového odvetvia a aj efektu, ktorý chce dopingový zneužívač pomocou STH dosiahnuť. Jednoznačne však môžeme povedať, že medzi kulturistami má veľkú popularitu ako v objemovej príprave, tak aj v príprave na súťaže. Existujú zástancovia aj odporcovia tohto prostriedku - jedni tvrdia, že predstavuje náhradu anabolicko-androgénnych steroidov všade tam, kde sú požiadavky na veľkú a silnú svalovú hmotu, druhí podporujú myšlienku absolútnej neúčinnosti v procesoch zvyšovania športovej výkonnosti. Obidve skupiny však pripúšťajú, že pre telo športovca predstavuje STH najväčšie riziko, pretože poškodenie zapríčinené týmto prostriedkom môže byť trvalého charakteru.
Čo je rastový hormón? Je to hormón-polypeptid, zložený zo 191 aminokyselín. Produkovaný je hypofýzou - po tréningu, strese, pri nízkej hladine cukru, ale aj počas spánku. Samotný STH nemá priame pôsobenie, ale stimuluje pečeň k produkcii a vylučovaniu inzulínu podobných rastových faktorov a somatomedinov, ktoré vyvolávajú potrebné zmeny v organizme. Pečeň má však ohraničenú možnosť produkovať tieto substancie, preto aj ich účinok je ohraničený. Do polovice 80. rokov sa STH získaval veľmi náročnou a nákladnou extrakciou z hypofýz mŕtvol, neskôr sa začal vyrábať biotechnologickou syntézou Escherochia coli - kmeň K12, transformáciou z buniek cicavcov - myši (bunečná línia C 127), biosynteticky za využitia rekombinantnej DNA technológie. Od zistenia, že aplikácia STH produkovaného z ľudského materiálu môže vyústiť do vzniku Creutzfeld-Jakobsonovho syndrómu (prejavujúceho sa po mnohoročnej inkubačnej dobe) sa v terapeutickej praxi využívajú prevažne synteticky produkované prostriedky.
Zneužívanie STH prostriedkov sa opiera o niekoľko tvrdení, ktoré bývajú potvrdzované a vzápätí popierané. Jedným z nich je silný anabolický efekt prejavujúci sa vo vystupňovanej syntéze bielkovín, výsledkom čoho býva výrazná svalová hypertrofia (zväčšenie svalovej bunkv) a svalová hyperplazmia (zvýšenie počtu svalových buniek) nedosiahnuteľná zneužívaním anabolicko-androgénnych steroidov. Okrem toho sa zdôrazňuje jeho schopnosť výrazne redukovať veľkosť tukového tkaniva a aplikácia STH sa údajne prejavuje i v spevnení šliach, úponov, chrupaviek a kostí, čo oceňujú predovšetkým tí dopingoví konzumenti, ktorí spoločne s ním zneužívajú aj anabolicko-androgénne steroidy vyvolávajúce prudký nárast sily. V takomto prípade existuje vraj len veľmi malá pravdepodobnosť zranenia aj pri používaní extrémnych tréningových záťaží. Existuje však niekoľko vyhlásení dopingových konzumentov (ktorí sa priznali k zneužívaniu STH), ktorých rezonuje najmä hlboké sklamanie z aplikácie tohto veľmi drahého prostriedku. Ich neúspechy bývajú bagatelizované a najčastejšie zdôvodňované krátkodobou alebo nízkodávkovou aplikáciou, samostatnou aplikáciou STH (z publikovaných informácií týkajúcich sa STH jednoznačne vyplýva, že jeho efekty sú údajne podstatne výraznejšie v kombinácii s anabolicko-androgénnymi steroidmi, ale i inzulínom, hormónom štítnej žľazy L-T3 a silne antikatabolicky pôsobiacimi prostriedkami - napr. clenbuterol hydrochloride), pripadne aplikáciou falzifikátu STH. Tí, ktorí nedajú na STH dopustiť, vo svojich výpovediach potvrdzujú jednu zaujímavú skutočnosť - na rozdiel od anabolicko-androgénnych steroidov, pri zneužívaní STH po jeho vysadení nedochádza k takmer žiadnemu poklesu sily, ani k úbytku svalovej hmoty. Túto "skúsenosť" nepriamo potvrdzuje jedna zo štúdii venovaných STH, z ktorej vyplýva, že pri aplikácii STH došlo k nárastu počtu svalových buniek. Ani zneužívanie STH nemusí byť bez vedľajších účinkov. Je pravdou, že pri jeho aplikácii to nie je zvýšená hladina estrogénov, gynekomostia, redukovanie endogénnej produkcie testosterónov, akné, vypadávanie vlasov, zvýšená retencia soli, vody atď. Hlavným nebezpečenstvom je možná hyperglykémia a výrazné zníženie funkcie štítnej žľazy, zväčšenie srdca a vnútorných orgánov, akromegália a gigantizmus, ale to iba v prípade, že u dopingového konzumenta ešte neboli uzavreté rastové chrupavky kostí. V poslednej dobe sa však objavujú informácie i o tom, že v prípade dlhodobého masívneho podávania STH existuje aj možnosť iniciácie leukémie. Navyše, treba si uvedomiť, že nikto z dopingových konzumentov nezneužíva STH osamotene, ale spravidla v kombinácii s inými farmaceutickými prostriedkami. Vtedy sa riziká z vedľajších účinkov môžu výrazne znásobovať a je skutočne ťažké povedať, čo všetko na takýchto športovcov čaká.

Zneužívané dávky: z dostupných materiálov vyplýva, že veľkosť zneužívaných dávok a doba aplikácie je veľmi rôznorodá, zväčša však limitovaná - financiami. A dopingoví hriešnici to vedia veľmi dobre. Kto je ich ochotný obetovať vo veľkom množstve, zneužíva STH dlhodobo a v relatívne vysokých dávkach, kto ich má menej, väčšinou si túto možnosť odloží až na obdobie krátko pred súťažami, kedy STH má udržať veľkosť svalovej hmoty po vysadení anabolicko-androgénnych steroidov. Dopingoví konzumenti, ktorí pripúšťajú, že v príprave na súťaže zneužívali STH, sa však zhodujú hneď v niekoľkých bodoch:
- priaznivé efekty z aplikácie STH sú podmienené veľkosťou dávky (polovičné pokusy sú vopred odsúdené na neúspech)
- výsledky z aplikácie sú lepšie, ak sa celodenné množstvo neaplikuje naraz, ale v niekoľkých čiastkových dávkach
- doba, počas ktorej sa aplikuje STH, neklesá pod 6 týždňov (jeho účinok neklesá ani po dlhodobom účinku, pričom aj po niekoľkomesačnej aplikácii k vyvolaniu požadovaného efektu postačuje rovnaká dávka, ako na začiatku aplikácie).
Ak by ste hľadali odpoveď na dennú dávku, tak v prístupných materiáloch za reálne minimum sa považuje denná aplikácia 4-8 m.j. STH.

Forma: ampuly so sušeným substrátom obsahujúcim 4-24 m.j. prostriedku.

Zdroj: Igor Kopček - Hardbodybuilder - Na rovinu o dopingu
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář